Hengstfohlen

Vater: Cowboy Serprise (Quarter Horse)

Mutter: Golden (Quarter Horse)

Geburtsdatum: 29.04.2018

Stutfohlen

Vater: Snip Turbo Gun (Quarter Horse)

Mutter: Topsana (Quarter Horse)

Geburtsdatum: 30.04.2018

Stutfohlen

Vater: Cowboy Surprise (Quarter Horse)

Mutter: Sara (Quarter Horse)

Geburtsdatum: 02.05.2018