Nachzucht 2016

Stutfohlen geb. 16. Mai 2016 - Heaven -

 

Mutter: Blue N Smart- Quarterhorse

Vater:   Cowboys Serprise - Quarterhorse

Hengstfohlen 2016 - Tofinos Enterprise - verkauft

 

Mutter: Acapella- Quarterhorse

Vater:   Cowboys Serprise - Quarterhorse

Hengstfohlen 2016 

 

Mutter: Nelly Dun it- Quarterhorse

Vater:   Demerara Enterprise  - Quarterhorse

Hengstfohlen 2016 - verkauft

 

Mutter: Topsana- Quarterhorse

Vater:   Demerara Enterprise  - Quarterhorse